Doplnění fotek k Chorvatsku - Jirkovy stránky. Je tam spousta nových, zajímavých odkazů a budu doplňovat informace o zajímavých místech a městech po trase, i v samotné Dalmacii, či přímo v okolí Bašky Vody. V aktualitách 2014 - 2015 najdete nejnovější informace a zajímavosti o Chorvatsku a cestě tam i zpět, včetně všech aktuálních poplatků, cen paliva, potravin, vstupného apod., a také aktuální počasí a nebo on-line kamery na hranicích a mýtných branách! Dále jsem tam umístil nejnovější fotky i video z lyžování na Hochkaru 20010 - 2014, apod.
Na těchto stránkách jsem postupně přidával fotky z dalších výletů viz levý sloupeček (Berghof, Orlí hnízdo,Obersalzberg, Salzburg, Hallstatt, Salzkammergut - texty - 03. - 06.07.2010, Salzkammergut, ubytování, Lammerklamm, Königsee, Obersalzberg, Krimmler Wasserfall, Zell am See, Hallstatt, Salzwelten, Eis- a Mammuthölle, apod.) Ale především fotky z lyžování na Hochkaru 2010 - 12, Wachau, Vídeň, Mnichov, Herzogenaurach, Osvětim, Krakov... Fotky ze školy, fotky z lyžáků, vodáků, výlety do Prahy, fotky z maturitních plesů, oslavy narozenin, golf v Radíkově, tenisový turnaj na Gymplu ... nejnověji jsem doplnil na stránkách - Jirkovy stránky fotky z výletu do Provence a Cote d´Azur 2012 a Stužkovák 2012. Děkuji za trpělivost.
Chorvatsko - publikace, nejen v češtině, ale i v angličtině, němčině a chorvatštině. Spousta zajímavých informací z infocenter, odborných časopisů, cestovních kanceláří, turistických združení, mnoho rad, tipů, map, ceníků apod...

Mé stránky na téma Chorvatsko
Pinterest
YouTube

a mé profily:
Facebook

Twitter
Flipboard

issuu
http://www.youtube.com/user/hrdas66
Po stopách historie
 
 
Lidé sídlí v oblasti Wachau více než 30 000 let. Svědci rozličných epoch jsou viditelní dodnes. Od Venuše z Willendorfu přes římské pozůstatky, středověké hrady až po velkolepé barokní kláštery.
 
Pravěká doba
 
O dlouhé kulturní tradici v oblasti Wachau svědčí dvě výjimečné dámy: zhruba 32 000 let stará Venuše z Galgenbergu a o 7 000 let mladší Venuše z Willendorfu, jedenácticentimetrová soška z vápence. Venuše z Galgenbergu byla nalezena teprve roku 1988. Celosvětově platí za nejstarší sošku ženy a kamennou plastiku. Repliku je možno obdivovat ve vinařském muzeu ve městě Krems, originál v přírodovědném muzeu ve Vídni. Kvůli svému živému tanečnímu postoji byla soška svého času spontánně nazvána „Fanny“ – po známé vídeňské tanečnici Fanny Elßlerové.
 
Období Římanů
 
Kolem roku 100 před Kristem založili Římané na Dunaji osadu jménem Favianis, na jejímž místě později vzniklo dnešní Mautern. Archeologicky a uměleckohistoricky významné pozůstatky této antické civilizace jsou podrobně zdokumentovány v městském muzeu římských památek. Římané byli zároveň ti, kteří položili základy dnes tak renomované vinařské kultury v oblasti Wachau.
 
Richard Lví srdce a zpěvák Blondel
 
Vysoko nad městem leží hrad Dürnstein, pevně vrostlý do skály, založený okolo roku 1130 rodem Kuenringerů, dnes hojně navštěvovaná zřícenina. Celoevropskou pozornost vzbudila v roce 1192, když zde byl vězněn anglický král Richard Lví srdce. Legenda praví, že věrný pěvec Blondel hledal svého krále a chodíc od hradu k hradu vždy zpíval královu oblíbenou píseň. Až z žaláře na hradě Dürnstein se konečně ozval králův hlas, který pokračoval druhou slokou písně.
Z části výkupného, které požadoval rod Kuenringerů za propuštění Richarda, měla být vystavěna obec Dürnstein. Rovněž z něj bylo vystavěno Wiener Neustadt, město jižně od Vídně, a ve Vídni zřízeno opevnění.
 
Kláštery
 
Kláštery a kostely mají ve Wachau už od nepaměti velký význam. Byly centry vědění a formovaly i hospodářské aktivity. Téměř tři čtvrtiny vinic byly koncem 15. století v církevním vlastnictví. Intenzivní obdělávání oživovalo obchod na Dunaji, víno se přepravovalo proti proudu a na oplátku se v opačném směru do Wachau vozila sůl, železo a další zboží. Obyvatelé nabyli značného blahobytu a již brzy požívali značných svobod a privilegií.

Umělci & Inspirace
 
Je naprosto bez pochyb, že zdejší krajina inspiruje. Obchodníky, stejně jako už odedávna básníky, myslitele a umělce. Už jen počtem rozličných vjemů. Od skvostů architektury až po skvosty, které vytvořila příroda sama. Velikánem svého druhu byl M. J. Schmidt z města Krems. Martin Johann Schmidt (1718 – 1801) byl jedním z nejvýznamnějších barokních malířů Rakouska. Žil ve městě Krems-Stein a jeho obydlí stojí dodnes. Jeho díla si lze prohlédnout jednak v místním farním kostele, v kostele piaristů ve městě Krems a v kostelech a klášterech ve městech Göttweig, Dürnstein a Melk.

Malíř Oskar Kokoschka
 
Jeden z nejznámějších rakouských umělců 20. století je malíř, básník a grafik Oskar Kokoschka, narozený roku 1886 v dolnorakouském městě Pöchlarn. V jeho rodném domě sídlí dokumentační centrum jeho prací se zhruba 100 díly tohoto významného expresionisty.

Od Písně o Nibelunzích k Nibelungengau
 
K svému jménu přišla oblast Nibelungengau – úsek Dunaje mezi městy Ybbs a Melk v důsledku toho, že zde dle Písně o Nibelunzích měl mít své sídlo Rüdiger von Bechelaren. Bechelaren je dřívější označení pro Pöchlarn. Píseň o Nibelunzích byla složena počátkem 13. století, neznámým básníkem z podunajské oblasti. Obsah Písně o Nibelunzích se částečně odehrává na Dunaji a právě i v Nibelungengau. 700 let staré fragmenty tohoto nejvýznamnějšího a nejrozsáhlejšího středověkého hrdinného eposu v německé řeči byly objeveny v klášterní knihovně v Melku a jsou zde také vystaveny.
 
Světové kulturní dědictví Wachau
 
Jako jedna z nejstarších kulturních oblastí Rakouska byla Wachau vyhlášena za chráněnou územní oblast již v roce 1955 a v roce 1994 získala Evropský statut ochrany přírody. V prosinci 2000 byla vybrána jako kulturní dědictví UNESCO. Tím byla oceněna kulturní oblast, osídlená člověkem již mnohá tisíciletí, který zde žije v harmonii s přírodou a je s ní zcela zvláštním půvabným způsobem propojen.

Všeumělecké dílo
„Wachau je vynikající příklad horami obklopené krajiny na břehu řeky, v které se zachovala svědectví jejího dlouhého historického vývoje v podivuhodně vysoké míře.“ Tolik uvedla organizace UNESCO ve svém zdůvodnění. Mimo jiné vyzdvihla krajinu s jejími působivými vizuálními vlastnostmi a viditelným nepřetržitým a organickým vývojem od prehistorických dob.

Wachau je opravdu všeumělecké dílo. Křivolaké údolí řeky, nejprve zářez, potom stále více se rozšiřující. Příkré skály se střídají s lužními lesy. Na březích a svazích sluncem hýčkané terasy vinic, založené a udržované díky namáhavé práci. Mezitím ovocné zahrady a malebné obce, impozantní kláštery, hrady a zříceniny. Nádherné pohledy a vyhlídky, lákající hosty z celého světa.

Pro místní obyvatele Wachau je světové kulturní dědictví UNESCO vyznamenáním a závazkem zároveň. Udržet Wachau jako vysoce hodnotný a prožitků plný životní prostor pro místní i hosty a pečlivě jej dále rozvíjet, je devizou. Se zcela zvláštním charakterem a nezaměnitelným šarmem.
 
Po stopách vinařství
 
Už Keltové a Ilyrové byli aktivními pěstiteli vína na Dunaji. Ale až Římané se naučili vysokému umění kultivovaného vinobraní a tím položili základy dnešní renomované vinařské kultuře podél Dunaje v Dolním Rakousku.

WEINSTRASSE WACHAU
 
Oblast Wachau je ve světě asi nejznámější vinařskou oblastí Rakouska. Na typických kamenných terasách se daří nejušlechtilejším odrůdám. Ve sklípcích vesměs proslulých vinařů dozrávají do monumentálních vín. Světoznámé jsou ryzlinky z Wachau. Ale i zelené veltlínské, chardonnay a zlatý muškát dosahují značné kvality.

WEINSTRASSE KREMSTAL
 
Tato vinařská trasa se rozprostírá kolem vinařského města Krems. V této vinařské oblasti, kde se nacházejí jak kamenité, tak sprašové půdy, jsou charakteristické zelené ryzlinky se stopami ovoce, jako například typický „Pfefferl“. Aromatické a elegantní jsou ryzlinky z kamenných teras. Na jih od Dunaje, na úpatí kláštera Göttweig, lze krom bílých vín s jadrnou strukturou nalézt i pozoruhodná červená vína.
 
Ke gurmánským zážitkům
 
Meruňky z Wachau

Meruňky z Wachau jsou jedinečné a – v závislosti na kvalitě ročníku – bohužel už i vzácné. Od roku 1996 je název „Jakostní meruňka z Wachau“ chráněné označení původu v rámci EU. Takto lze označovat pouze meruňky z oblasti Wachau.

„Nezaměnitelná kvalita jakostních meruněk z Wachau je výsledkem souhry klimatu, půdy a staletí trvajících kultivací. Koexistence různých klimatických podmínek (panonská nížina a oblast Waldviertel, blízkost Dunaje – tak zvaný kraj vůní), spolu s velkými teplotními rozdíly mezi dnem a nocí, obzvlášť v době zrání, má velký vliv na chuť, aroma a hodnotu ovoce. Dodatečnou hodnotu má pěstování meruněk v oblasti Wachau i pro turismus díky charakteristickému květu meruněk.“ (citát z dokumentu EU)

Bohatě prostřené stoly
 
Množství gurmánských atrakcí je značné: Paleta sahá od certifikovaných gurmánských restaurací, z nichž některé patří k nejlepším v Rakousku, přes útulné hospůdky až po svérázné domácí vinárny s mladým vínem. To, co kuchařky a kuchaři z oblasti Wachau servírují na talíř, je zásadně čerstvé a z místních zdrojů. Perfektně se vyznají v tom, jak vykouzlit lahůdky z typických meruněk a jak delikátně připravit místní sladkovodní ryby a jak naservírovat celou řadu místních a sezónních lahůdek.


Co v žádném případě nesmí u sklenky místního mladého vína chybět, je typické místní pečivo Wachauer-Laberl. Ve třicátých letech minulého století vytvořila pekárna v Dünsteinu tento speciální druh chleba, jenž se stal neodmyslitelnou součástí Wachau: Wachauer-Laberl, kulaté pečivo z žitné a pšeničné mouky, je nejlepší přílohou ke všem specialitám spojeným s mladým vínem. Rodina Schmidlových z Dürnsteinu chrání originální recept jako poklad.
 
KLÁŠTER MELK
Nádherný barokní klášter benediktinů v působivém místě. Světově známé jsou – státní knihovna a mramorový sál s freskami Paula Trogera. Pozoruhodné jsou mimoto klášterní kostel s kupolí a klášterní muzeum s multimediálně zpracovanými informacemi. Klášterní park vybudovaný v roce 1750 jako barokní komplex, byl v roce 1822 osázen do podoby anglického krajinného parku a v roce 1995 renovován. S rajskou zahrádkou, domácí zahradou s léčivými a vonnými bylinami a kořením, barokním zahradním pavilonem, historickou vodní nádrží a ohništěm. Z ‚mluvících kamenů' vyprávějí děti příběh stvoření.
Tel   +43(0)2752/52312-225  ,
www.stiftmelk.at
 
ZÁMEK ARTSTETTEN
Bílý zámek se sedmi charakteristickými cibulovými věžemi, dříve letní rezidence císařské rodiny. Zde našli místo svého posledního odpočinku následník trůnu arcivévoda Franz Ferdinand a Sophie vévodkyně von Hohenberg. Více se dozvíte v muzeu arcivévody Franze Ferdinanda. V rozsáhlém parku naleznete impozantní staré stromy jako buky červenolisté a Lawsonův cypřišek.
Tel   +43(0)7413/8006-0  ,
www.schloss-artstetten.at
 
MĚSTO KULTURY KREMS
Krems patří k nejstarším městům Rakouska. Živé maloměsto se starým městem, hodným návštěvy a vysoce aktivní kulturní scénou. Místem setkání zájemců o kulturu je KUNSTMEILE KREMS (umělecká hala, muzeum karikatury). Na mezinárodní úrovni sjednocuje zúčastněné kulturní instituce s vysoce kvalitní gastronomickou nabídkou. Pamětihodností je i MĚSTSKÉ MUZEUM VÍNA a Svět vinařských zážitků WEIN.SINN vinařů z Krems.
Tel.   +43(0)2732/90 80 00  ,
www.kunstmeile.cc
 
BAZILIKA MARIA TAFERL
Významný poutní kostel. Impozantní je klenotnice a mechanické jesličky, umělecké dílo s více než 300 figurkami. Uvnitř fascinuje barokní výzdoba ve zlatě a stříbře. Prohlídka klenotnice je možná po předchozím ohlášení. Do 350. jubilea v roce 2010 bude bazilika postupně zrenovována.
Tel   +43(0)7413/278  ,
www.basilika.at
 
KAPITULNÍ KOSTEL DÜRNSTEIN
Osídlen od roku 1410 augustiniány, v 15. století přebudován do gotické klášterní podoby, o 300 let později barokizován. Proslulost: Modrobílá věž klášterního kostela, která byla obnovena ve své původní barevné podobě. Cennými reliéfy Utrpení Krista. Unikát: Volně otočné svatostánky hlavního oltáře, se 44 scénami ze života Krista. Duben – Říjen: Tel.   +43(0)2711/375  , Listopad – Březen: Tel   +43(0)2711/227  , www.stiftduernstein.at
 
KLÁŠTER GÖTTWEIG
Barokní benediktinský klášter, díky své fantastické poloze zvaný též „Rakouské Montecassino“. Impozantní: Monumentální císařské schodiště, fresky Paula Trogera, klášterní kostel a muzeum v císařském traktu. Na úpatí hory Göttweig: 125 let staré mamutí stromy a jiné exotické dřeviny. Lesní naučná stezka k arboretu s více než 50 druhy stromů a raritami z celého světa.
Tel   +43(0)2732/85581-231  ,
www.stiftgoettweig.at
 
ZŘÍCENINA AGGSTEIN
Kdysi příslovečný hrad loupeživých rytířů rodu Kuenringerů, dnes zajímavé, vzrušující panorama s působivou atmosféru. Na „Růžové zahrádce“, skalním výběžku o šířce 4 m a délce 10 m vysazoval podle pověsti Scheck vom Wald (15. st.) své zajatce.
Tel.   +43(0)2753/82 28 1  ,
www.ruineaggstein.at
 
Radost z pohybu
 
Objevte při jízdě na kole zapadlá zákoutí a užijte si rozlehlost krajiny. Na podunajské cyklostezce nebo na mnoha mnohotvárných trasách, vedoucích do vnitrozemí. Pro horskou cyklistiku jsou k dispozici i náročné trasy.

Jako sotva kde jinde, lze zde na Dunaji kombinovat hned více požitků dohromady: Jízdu na kole při současném zastavení u mnoha pamětihodností, a potom posezení ve vinárně s mladým vínem, hostinci nebo restauraci s vychutnáním místních lahůdek. Podél cyklistických cest lákají k odpočinku mnohá rozkošná místa.

Kdo má raději pěší túry, může putovat slunnými vinicemi, stinnými lesními cestami a prastarými uličkami vinných sklípků. Nebo vyjít nahoru na vyvýšeniny s panoramatickým rozhledem na nádherné údolí řeky. Na širokých rovinách lákají ke hře golfová hřiště. A v létě lákají tichá koupaliště a náladové plovárny na břehu Dunaje a v jeho starých ramenech.

Podunajská cyklostezka

Podunajská cyklostezka patří k nejkrásnějším cyklistickým trasám Evropy. Kolem 1.200 kilometrů je dlouhá trasa z Donaueschingen v Německu až do maďarského hlavního města Budapešti.

Souběžně s šedomodrým pásem mocného toku se vine podunajská cyklostezka i Rakouskem. 365 nádherných kilometrů, od města tří řek Passau až po Hainburg na hranici se Slovenskem. Se svou délkou 260 kilometrů je Dunaj Dolního Rakouska opravdovým pokladem, vloženým do kolébky.

Trasa probíhá téměř bez výjimky po pobřežních cestách přímo u řeky. Optimální značení trasy a nové informační tabule na připojujících se a odbočujících cyklostezkách usnadňují orientaci při výletech do vnitrozemí. Jednotná nově postavená odpočívadla s útulným loubím pro cyklisty vytvářejí dodatečný podnět k jejímu udržování a působení půvabů krajiny.

Na kole a lodí světovým kulturním dědictvím Wachau Bohatá historie, mimořádné kulturní poklady, okouzlující údolí řeky a jedno z nejstarších kulturních území Rakouska. Bylo by velká škoda, projet pak na kole kulturním dědictvím Wachau bez zastavení. Vždyť je zde možnost užít si takové množství dojmů. Ideální možností, jak spojit oboje dohromady je kominace jízdy na kole a lodí.
 
 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one